Artikel

AOW en latrelatie

Veel ouderen zijn ongerust over de hogere boetes die worden opgelegd bij AOW-fraude. Ze wonen apart, maar delen met anderen. Zonder dat ze erbij stil staan, wonen ze volgens de wet toch samen.

Sociaal rechercheurs doen huisbezoeken om te controleren of u als alleenstaande AOW'er niet stiekem samenwoont en dus geen recht hebt op volledige AOW. De voorwaarden in de wet zijn zo onduidelijk dat mensen die niet bij elkaar wonen zonder dat zij het zelf beseffen toch samenwonen in de zin van de AOW.

Wanneer woont u samen?
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan hier geen duidelijk antwoord op geven en beoordeelt via een huisbezoek individueel of er toch sprake is van samenwonen. Daarbij gelden twee criteria:

  • Het hoofdverblijf moet op één adres zijn. Daarbij speelt de inschrijving op twee adressen geen rol.
  • Er moet sprake zijn van een zorgrelatie. Dit betekent elkaars boodschappen betalen, huishoudelijke klusjes voor elkaar uitvoeren, de auto delen, wel eens samen op vakantie gaan. En ook het aantal nachten dat u bij elkaar doorbrengt speelt een rol.

De ANBO roept de Tweede Kamer op met duidelijke regels te komen voor deze AOW'ers met een latrelatie en gezamenlijke huishouding voeren.

Meer informatie:
Teken de petitie AOW en latrelatie
Website ANBO

Laatst bewerkt op 28 mei 2013.

Liane den Haan van de ANBO op dinsdag 28 mei 2013